הרב שריאל רוזנברג שליט"א


הרב יהודה אריה דינר שליט"א


הרב יוסף אפרתי תלמיד מרן הגר"ש אלישיב זצ"ל בגדר מה נקרא תקרובת עבודה זרה