עדות השליח אמיר דרומי בבית מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א

השלמת העדות של השליח כבקשת הרבנים

עיקר עדות השליח אמיר דרומי עם תיעוד מהודו

עדות השליח המלא ללא תיעוד מהודו

קונטרס עדותם של השליחים